Obstavení bankovních účtů: kdy k němu dochází?

Věděli jste kromě možnosti zabavit svůj plat, že pokud nesplatíte dluhy, můžete být obstaveni i na svých bankovních účtech? Vysvětlujeme, v jakých situacích může k nátlakové sbírce tohoto typu dojít, jak postupovat a jak můžete reagovat.

Kdy dochází k obstavení bankovních účtů?

K obstavení bankovních účtů může dojít, když dlužník nesplácí své dluhy. Ta spočívá v zablokování části účtu dlužníka tak, aby tuto část zůstatku nemohl použít.

Stejně jako u obstavení platu a obstavení majetku (movitého i nemovitého), obstavení bankovních účtů rovněž provádí vymahač.

jak postupujete?

Řízení o obstavení bankovních účtů začíná okamžikem, kdy exekutor požádá peněžní ústav o zablokování účtu dlužníka. Poté, co banka toto oznámení obdrží, musí příslušný účet zastavit do půlnoci daného dne.

To znamená, že banka má dva dny na to, aby sdělila exekutorovi částku v hotovosti, která byla zablokována, nebo pokud nemůže zablokovat, uvedla hodnotu nebo nedostatek zůstatku na účtu.

Jakmile agent obdrží toto sdělení od peněžního ústavu, do 5 pracovních dnů sdělí odblokování částky, která nebyla zastavena, nebo oznámí bance částku, kterou je třeba zastavit.

Když uplyne lhůta, ve které má dlužník vznést námitku proti obstavení bankovních účtů, musí exekutor požádat příslušnou banku, aby převedla zabavené částky, které budou použity k úhradě prováděného úvěru.

Jaká částka může být přislíbena?

Podle odstavce 3 článku 738 občanského soudního řádu obstavení bankovních účtů „(…) má jako maximální hranici částku odpovídající třem vnitrostátním minimálním mzdám ke dni každého zabavení a jako minimální hranici, pokud popravovaná osoba nemá žádný jiný příjem, částku odpovídající jedné vnitrostátní minimální mzdě.“

Při obstavení bankovních účtů tak nelze obstavit globální částku odpovídající národní minimální mzdě, která je v roce 2020 stanovena na 635 eur. To znamená, že po obstavení musí mít dlužník na účtu zůstatek alespoň 635 eur.

Pokud dojde k porušení tohoto limitu, může se dlužník postavit proti obstavení a použít toto porušení jako argument.

Jaká pravidla existují pro obstavení bankovních účtů?

Existují pravidla týkající se obstavení bankovních účtů. Jak exekutor, tak finanční instituce musí zajistit, aby byly splněny následující požadavky:

  • Pokud má bankovní účet více majitelů, měl by být zablokován pouze podíl dlužníka za předpokladu, že obě části jsou stejné. Tzn., že máte-li s manželem společný účet a bude exekuován pouze jeden člen páru, lze zastavit pouze 50 % zůstatku tohoto účtu, který bude odpovídat podílu dlužníka;
  • Musí být dány přednost bankovním účtům, na nichž je dlužník jediným vlastníkem, před společnými účty, které může mít;
  • Je třeba dát přednost termínovaným vkladovým účtům před účty na požádání.

Je možné vznést námitku proti příloze?

Proti obstavení bankovního účtu můžete napadnout třemi způsoby:

  • Oponování přílohy;
  • Postavit se proti popravě;
  • Zavedení insolvence.

Nejlepším způsobem, jak se vyhnout situaci obstavení bankovního účtu, je jednat předem a ujistit se, že neriskujete, že k tomu dojde.

Pokud máte pocit, že se nacházíte ve složité finanční situaci a máte potíže s řešením svých dluhů, řešením, jak snížit výši měsíčních splátek a zmírnit stres, může být konsolidace úvěrů.

#1 – Opozice vůči připoutanosti

Podání námitky proti obstavení spočívá v právu dlužníka pozastavit obstavení, které nastalo nebo probíhá.

Dlužník tak může vznést námitku proti obstavení bankovních účtů a odůvodnit například skutečnost, že po obstavení měl na účtu částku nižší než vnitrostátní minimální mzda (635 eur).

#2 – Odpor proti exekuci

V případě exekučního řízení má dlužník po doručení procesu 20 dnů na podání odporu proti exekuci. Na rozdíl od toho, co se děje v odporu proti obstavení, kdy existence dluhu nebo zákonnost exekuce není zpochybněna, je odpor proti exekuci založen na nezákonnosti exekuce nebo neexistenci dluhu, který slouží jako základ pro přílohu.

Jedná se o procesní mechanismus, který dává dlužníkovi právo vznést námitku proti procesu s cílem paralyzovat obstavení.

#3 – Insolvence spisu

Nemá-li důvod bránit obstavení nebo exekuci, má dlužník možnost podat v případě neschopnosti splácet své dluhy osobní insolvenci tím, že požádá o splnění zbývajících závazků.

V případě prohlášení úpadku může dlužník využít pozastavení a zrušení všech exekučních řízení (soukromí věřitelé), daňových exekučních řízení a probíhajících obstavení proti němu.

Existuje také možnost zahájení zvláštního procesu pro platební smlouvu (PEAP), pokud se nacházíte v obtížné ekonomické situaci, která je však náchylná k vymáhání.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *