podívejte se na předměty, které zvládnete

IMT Online je služba, která umožňuje vyřizovat záležitosti týkající se řidičských průkazů, vozidel, dopravy mimo jiné přes internet rychleji, jednodušeji a pohodlněji, a to jak pro jednotlivce, tak pro firmy.

Všechny objednávky zadané prostřednictvím této platformy navíc využívají 10% slevu z poplatku, který je třeba zaplatit, díky čemuž jsou tyto služby také ekonomičtější.

Připravili jsme průvodce, který vám pomůže pochopit, jak tato platforma funguje, a také problémy, které prostřednictvím ní můžete řešit, aniž byste museli opustit svůj domov.

Jakými předměty se můžete v IMT Online zabývat?

Od požadavků týkajících se řidiče nebo vozidla samotného, ​​až po problémy související s přepravními vozidly, existuje nespočet témat, kterými se můžete v IMT Online zabývat. Níže se dozvíte, jak můžete co nejlépe využít tuto platformu v každé z různých oblastí:

vodičů

Jako řidič můžete IMT Online použít k zadání libovolného z následujících požadavků:

 • První vydání řidičského průkazu;
 • Prodloužení platnosti řidičského průkazu;
 • Výměna řidičského průkazu;
 • duplikát řidičského průkazu;
 • Obnovení nebo vydání karty tachografu řidiče.

Vozidla

Všechny změny provedené na vašem voze, které mění jeho původní vlastnosti, musí být oznámeny IMT, což můžete provést prostřednictvím IMT Online. Tuto platformu můžete také použít k vyžádání dokumentů a certifikátů vztahujících se k vozidlu.

Poté můžete IMT použít k provádění následujících požadavků týkajících se vašeho vozidla:

 • Změna barvy;
 • Změna na palivo LPG;
 • Výměna pneumatik;
 • osvědčení o technické prohlídce;
 • osvědčení o vlastnostech vozidla;
 • Certifikát schválení;
 • Osvědčení o zápisu (duplikát).

Důležitá poznámka:

Před žádostí o změnu vlastností nebo osvědčení o registraci se ujistěte, že je váš vůz řádně registrován v registru automobilů a má aktuální údaje o majiteli.

Doprava

IMT Online také umožňuje registraci ke zkouškám a žádost o osvědčení o školení, jakož i licencování vozidel pro dopravní činnosti. V této souvislosti budete moci prostřednictvím platformy reagovat na následující požadavky:

 • Zkouška pro manažera nákladní dopravy – vnitrostátní i mezinárodní;
 • Osvědčení řidiče taxi – první vydání/obnovení;
 • Řidičský certifikát TVDE;
 • Bezpečnostní poradce přepravy nebezpečných věcí: železniční/silniční režim – vydání/obnova;
 • Manažer nákladní nebo autobusové dopravní společnosti;
 • Řidič dětské MHD – vydání/obnova;
 • Certifikace řidiče nebezpečného zboží;
 • Žádosti o licencování vozidel pro dopravní činnosti (Licence);
 • Ověřená kopie licence na komunitní zboží/osobní autobus;
 • Ověřená kopie licence s registrací vozidla taxislužby (nebo registrace taxi v originální licenci);
 • Licencování taxíků „písmeno A“/“písmeno T“ změnou vozidel nebo jejich začleněním do společnosti;
 • Povolování vozidel MHD pro děti – soukromá nebo MHD;
 • Udělování licencí pro nákladní vozidla (vnitrostátní působnost);
 • Povolování vozidel osobní dopravy – s kapacitou nad devět míst (národní působnost).

Ostatní služby

Prostřednictvím IMT Online můžete také nahlédnout do osobních údajů obsažených ve vašem posledním řidičském průkazu nebo požádat o parkovací lístek pro osoby se zdravotním postižením.

Jak se zaregistrovat na IMT Online?

Chcete-li zadat objednávku prostřednictvím IMT Online, musíte se nejprve zaregistrovat na platformě. Chcete-li tak učinit, musíte provést následující kroky:

 1. Přístup do oblasti Přihlásit se platformy prostřednictvím tohoto odkazu;
 2. V oblasti „Soukromé“ vyberte možnost „Zadat“;
 3. Vložte své daňové poplatníky a finanční heslo a klikněte na „Autentizovat“ nebo se autentizujte občanskou kartou nebo digitálním mobilním klíčem;
 4. Povolte poskytnutí vašich údajů společnosti IMT;
 5. Vyplňte formulář požadovanými údaji a odešlete svou registraci;
 6. Obdržíte e-mail s certifikačním kódem, který musíte zadat do požadovaného pole;
 7. Registraci dokončíte výběrem „Ověřit“.

Jak zadat objednávku?

Nyní, když je registrace IMT Online dokončena, můžete zadat jakýkoli z výše uvedených požadavků.

Kdykoli budete chtít zaregistrovat objednávku, musíte to udělat Přihlásit se v IMT Online, poté vyberte „Objednávky“ a později servisní oblast kategorie objednávky, kterou chcete provést (řidiči, vozidla, doprava nebo jiné).

Po výběru požadované oblasti se zobrazí seznam služeb, které jsou v ní dostupné. Chcete-li pokračovat v žádosti, jednoduše vyberte požadovanou službu a postupujte podle pokynů na obrazovce. Informace, které má platforma vyplnit, a dokumenty, které mají být předloženy, se liší v závislosti na typu zamýšlené žádosti.

Po vyplnění se objeví obrazovka se shrnutím vámi poskytnutých údajů, u kterých musíte před odesláním žádosti potvrdit správnost.

Kolik to stojí a jak zaplatit?

Po odeslání vaší žádosti budete vyzváni, abyste vstoupili do oblasti plateb, abyste získali multibanco referenci, která bude nutná k zaplacení služby a která se vygeneruje po kliknutí na „Dokončit“.

Poznámka:

Odkaz na bankomat je k dispozici pouze pro platbu o 24 hodin později, kterou je nutné provést do 10 po sobě jdoucích dnů, jinak je objednávka automaticky zrušena.

Náklady na služby poskytované IMT Online se liší v závislosti na typu objednávky, kterou požadujete. Všechny objednávky zadané prostřednictvím této platformy však využívají 10% slevu z poplatku, který má být zaplacen.

Je možné objednávku zrušit?

Ano, objednávku zadanou prostřednictvím IMT Online můžete kdykoli zrušit a kdykoli budete chtít zrušit, budete muset uvést důvod, proč se tak rozhodnete.

Chcete-li tak učinit, jednoduše přejděte do oblasti „Seznam objednávek“, kde budete mít přehled o všech objednávkách, které jste zadali. Zde budete moci zkontrolovat své údaje a příslušný stav a v případě potřeby je zrušit.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *