přijímat poštu v digitálním formátu

ViaCTT je bezplatná elektronická schránka, která vám umožňuje přijímat oznámení od přidružených subjektů, které zmocníte, a zaručuje, že nebudete dostávat anonymní korespondenci a že vaše identita nebude zneužita třetími stranami. V tomto článku vysvětlujeme, k čemu slouží, jak se zaregistrovat a kdo je povinen tuto službu využívat.

Co je ViaCTT?

ViaCTT si klade za cíl usnadnit správu vaší pošty, jako jsou účty za vodu, elektřinu, plyn, finance, mimo jiné centralizovat korespondenci na jednom místě a prostřednictvím které můžete platit své účty bez starostí a 100% bezpečným způsobem. .

To, co dělá ViaCTT bezpečnější než váš e-mail, je skutečnost, že musíte prokázat svou identitu, abyste se mohli připojit a dostávat korespondenci pouze od vámi autorizovaných subjektů, abyste se vyhnuli napadení SPAMovými zprávami.

Kromě toho ViaCTT umožňuje pouze přijímat zprávy, nelze je odesílat.

Kdo musí mít elektronickou schránku?

Podle odstavce 12 článku 19 obecného daňového zákona „osoby povinné k dani k dani z příjmů právnických osob se sídlem nebo skutečným vedením na portugalském území a stálými provozovnami společností a jiných nerezidentských subjektů, jakož i rezidentní daňové subjekty spadající do běžného režimu daně z přidané hodnoty, jsou povinny mít elektronickou schránku, za podmínek odstavce 2 a sdělit je správci daně do 30 dnů ode dne zahájení činnosti nebo ode dne zahájení zařazení do běžného režimu daně z přidané hodnoty, dojde-li změnou.“

To znamená, že pokud jste osoba samostatně výdělečně činná a jste plátcem DPH, musíte prostřednictvím ViaCTT přijímat veškerou korespondenci týkající se daňových povinností vyplývajících z výkonu činnosti nezávislého profesionála.

Tuto službu má povinnost využívat několik odborníků, zejména:

 • daňoví poplatníci IRC;
 • Daňoví poplatníci IRS, kteří musí odvádět DPH státu.

Jak se k této službě připojit?

Chcete-li začít používat ViaCTT, prvním krokem je přihlášení k odběru služby. Tuto registraci lze provést třemi způsoby:

 1. Na Webová stránka od ViaCTT;
 2. Na přepážce v prodejnách CTT;
 3. Na finančním portálu.

Připojte se k ViaCTT prostřednictvím Webová stránka

Chcete-li se zaregistrovat u ViaCTT prostřednictvím Webová stránka je potřeba vyplnit registrační formulář, ke kterému se dostanete přes tento odkaz.

Poté musíte prokázat svou totožnost zasláním kopie požadovaných dokumentů a počkat na e-mail s potvrzením, že je vaše e-mailová schránka aktivní.

Připojte se přes prodejní pult CTT

Registrovat se můžete také osobně v prodejně CTT. K tomu stačí zajít k přepážce, vzít si identifikační doklad (např. občanský průkaz) a požádat o registraci u ViaCTT. Obdržíte dočasný uživatelský kód, který si musíte uschovat.

Poté musíte vstoupit na tuto stránku a zadat kód, který vám byl přidělen, do oblasti „Zadejte dočasný uživatelský kód“ a aktivovat, abyste mohli začít používat svou elektronickou schránku.

Připojte se k finančnímu portálu

Další možností, jak se připojit k ViaCTT, je prostřednictvím finančního portálu. Chcete-li tak učinit, musíte Přihlásit se na portálu, poté otevřete „Dokumenty“, poté vyberte „Elektronická upozornění“ a nakonec vyberte „Aderir“.

Při registraci prostřednictvím Finančního portálu nebudete muset doručovat identifikační doklady, protože Portál již má přístup k Vašim osobním údajům a automaticky je aktivována i možnost přijímání komunikace od Finance na ViaCTT.

Jak přijímat poštu?

Jakmile se zaregistrujete u ViaCTT, můžete začít přijímat poštu, ale nejprve se musíte přihlásit k odběru subjektů, kterým chcete zasílat korespondenci, protože pouze ty budou oprávněny komunikovat prostřednictvím pošty do vaší digitální schránky.

Jak přihlásit entity k ViaCTT?

Chcete-li povolit entitám, aby vám posílaly poštu, musíte mít přístup k Webová stránka z ViaCTT a vytvořte Přihlásit se s vaším uživatelským kódem a Heslo, jak bylo definováno při registraci.

Dále musíte vybrat možnost „Správa entit“ a poté „Přihlásit entity“, čímž získáte přístup k seznamu společností, které můžete autorizovat.

Nakonec stačí vybrat ty, kterým chcete udělit oprávnění, zkontrolovat, zda jsou vaše údaje správné, a dokončit předplatné.

Tyto subjekty nemusíte o předplatném informovat, protože to za vás zajistí ViaCTT.

Je možné přestat dostávat oznámení od subjektu?

Pokud se rozhodnete, že již nechcete dostávat upozornění od daného subjektu, můžete tak učinit, aniž byste museli ViaCTT zrušit, stačí se pouze odhlásit od příslušného subjektu.

Chcete-li oznámení zrušit, musíte vstoupit do své elektronické schránky ViaCTT, vybrat „Správa subjektů“ a poté „Přihlášené subjekty“ a nakonec kliknout na „Odstranit“ pod subjektem, který chcete zrušit.

Od okamžiku, kdy zrušíte, budete od tohoto subjektu dostávat sdělení na papíře a ty před tímto datem si můžete ponechat uložené na ViaCTT.

Abychom vám pomohli uspořádat vaši korespondenci, jsou dokumenty, které obdržíte na ViaCTT, uspořádány podle subjektů a jsou k dispozici ve vaší digitální poštovní schránce po dobu dvou let a můžete je kdykoli během tohoto období nahlédnout a získat informace týkající se:

 • datum a čas doručení korespondence do vaší elektronické schránky;
 • Datum a čas otevření dokumentů.

Jak provádět platby přes ViaCTT?

Další výhodou ViaCTT je, že umožňuje platit faktury a další fakturační doklady vystavené přidruženými subjekty. Můžete si vybrat, zda provedete platby, když obdržíte oznámení, nebo pro usnadnění můžete je naplánovat tak, aby byly prováděny automaticky.

Aby tato funkce byla možná, musíte ke své digitální poštovní schránce přiřadit jeden nebo více bankovních účtů a vybrat účet, ze kterého chcete odečítat platby.

Všechny potvrzení o platbě jsou k dispozici ke konzultaci ve vaší digitální poštovní schránce a můžete si je vytisknout nebo vyrobit.

Co když chci zrušit nebo smazat ViaCTT?

Při zrušení vaší digitální schránky automaticky zrušíte předplatné všech subjektů. Tuto situaci však můžete zvrátit, přičemž pokud ji smažete, přijdete o všechna data a nelze službu znovu aktivovat.

Důležitá poznámka:

Pokud zrušíte nebo smažete svůj ViaCTT box, ztratíte přístup ke všem dokumentům, které jste doposud obdrželi.

Chcete-li zrušit nebo smazat svou e-mailovou schránku, musíte vstoupit do svého ViaCTT a odstranit všechny entity, k jejichž odběru jste se přihlásili, poté vstoupit do nabídky „Obecný profil“ a vybrat „Zrušit/Odstranit“. Pokud chcete, můžete ViaCTT kontaktovat pomocí kontaktního formuláře.

Pokud svůj ViaCTT box zrušíte a budete toho litovat, můžete se obrátit na služby tohoto subjektu, a to i pomocí výše uvedeného kontaktního formuláře.

Pozornost:

Společnost ViaCTT nenese odpovědnost za jakékoli nedodržení předpisů, které vyplývá ze zrušení nebo odstranění služby, takže je důležité, abyste zajistili, že budete i nadále dostávat komunikaci od subjektů jinými prostředky.

V jakých situacích můžete dostávat upozornění od ViaCTT?

Můžete spravovat, která oznámení chcete dostávat prostřednictvím svého ViaCTT, přičemž máte možnost zvolit si přijímat upozornění, kdykoli:

 • Přijmout nový dokument;
 • Je provedena plánovaná platba;
 • Je provedena platba, která nebyla naplánována;
 • Provedená platba byla ověřena bankou;
 • Platba byla bankou zamítnuta.

Je vhodné, abyste, i když jste se rozhodli dostávat upozornění, pravidelně kontrolovali svůj ViaCTT, protože upozornění mohou selhat z důvodů mimo službu a ta nenese odpovědnost.

Chcete-li spravovat svá upozornění, musíte postupovat podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se do svého Via CTT;
 2. Otevřete „Správa výstrah“ a poté vyberte „Konfigurovat“;
 3. Aktualizujte své kontakty;
 4. Vyberte, jaké typy upozornění chcete dostávat.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *